Thực hiện bổ sung biểu mẫu phương án tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

admin 23 Tháng Tám, 2018

Kính gửi các đơn vị thành viên và trực thuộc:

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Tài chính, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thực hiện bổ sung Biểu mẫu Phương án tài chính thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN cho giai đoạn 2018-2020 như biểu mẫu đính kèm công văn này.
Các số liệu phải được báo cáo theo số quyết toán của đơn vị trong giai đoạn 2015-2017, đồng thời có giải trình cụ thể các khoản thu, chi.
Báo cáo vui lòng gửi về ĐHQG-HCM trước ngày 30/8/2018 theo địa chỉ:
Ban Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Phụ trách: ThS. Ngô Hữu Thống.
ĐT: 028 -37242160 – ext: 1366.
Bản mềm báo cáo vui lòng gửi qua email: nhthong@vnuhcm.edu.vn
Trân trọng./.

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top