Khu Công nghệ Phần mềm

admin 13 Tháng Sáu, 2017

Website: http://www.vnu-itp.edu.vn/

ITP được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp, hướng đến xây dựng ITP thành trung tâm của khởi nghiệp và sáng tạo trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam. ITP được Chính phủ, ĐHQG-HCM ủy thác thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng môi trường công nghiệp trong lòng đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; phát triển thành một trung tâm phát triển công nghệ mạnh trong lĩnh vực CNTT-TT; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp CNTT-TT.

 

  • 1038584
    Hôm nay : 100
    Visit Yesterday : 118
    Tổng : 1038584
  • Top