Ban hành hướng dẫn “Điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM”

admin 12 Tháng Mười Một, 2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo đến các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM về việc ban hành hướng dẫn “Điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM” (đính kèm).

ĐHQG-HCM đề nghị Quý đơn vị phổ biến Hướng dẫn trên đến các nhà khoa học của đơn vị mình để biết và tham gia đề xuất thưởng công bố quốc tế trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Năm 2018, ĐHQG-HCM nhận hồ sơ đề xuất khen thưởng công bố quốc tế đến ngày 30/11/2018 [1].

Trân trọng kính chào./.

[1]Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Việt Dũng, Ban KH&CN, ĐHQG-HCM; Email: nvdung@vnuhcm.edu.vn; Điện thoại: 0283 7242160 – 1364.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top