Biểu mẫu khảo sát hoạt động SHTT phục vụ buổi làm việc giữa ĐHQG-HCM và Cục SHTT.

admin 16 Tháng Mười, 2018

Kính gửi:  Các đơn vị thành viên và trực thuộc.

            Nhằm triển khai các hoạt động về sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), trong đó có nội dung đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy hệ thống SHTT của Việt Nam đến năm 2030, Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT) được Bộ KH&CN giao nhiệm vụ sẽ có buổi làm việc với ĐHQG-HCM, dự kiến diễn ra trong cuối tháng 10 năm 2018.

Để chuẩn bị cho buổi làm việc đạt kết quả tốt, ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị thành viên, trực thuộc nghiên cứu và cung cấp các thông tin theo các biểu mẫu đính kèm công văn này. Thông tin cung cấp bằng văn bản và email vui lòng gửi về ĐHQG-HCM trước ngày 22/10/2018qua:

  • Ban Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM
  • Địa chỉ: phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • Phụ trách: ThS. Ngô Hữu Thống, Email: nhthong@vnuhcm.edu.vn, Điện thoại: 028 37242160 – máy lẻ: 1366

Trân trọng./.

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top