BỘ KIT TÁCH CHIẾT TẾ BÀO GỐC TỪ MÔ MỠ

admin 5 Tháng Bảy, 2017

THÔNG TIN CHUNG

Tên sản phẩm: ADSC Extraction kit (Bộ kit tách chiết tế bào gốc từ mô mỡ)

Thuộc tính lĩnh vực: Trang thiết bị y tế – dụng cụ tiêu hao

Tên tác giả/ nhóm tác giả: Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc và cộng sự

Thuộc đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG SẢN PHẨM

Là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất tại 1 trong 5 công ty sản xuất và thương mại Kit tách chiết ADSC trên toàn thế giới và là sản phẩm đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam

  1. Công dụng

ADSC extraction kit là bộ kit tách chiết tế bào gốc từ mô mỡ người hoặc động vật

  1. Quy cách đóng gói

Sản phẩm được thương mại trên thị trường với 4 quy cách đóng gói

ADSC Extraction kit-Nano ADSC Extraction kit-Micro ADSC Extraction kit-Mini ADSC Extraction kit-Mega
01 chai WB 1, 30 mL

01 chai WB2, 30 mL

01 chai WB3, 30 mL

01 chai SuperExtract, 1 mL

01 chai WB 1, 100 mL

01 chai WB2, 100 mL

01 chai WB3, 100 mL

01 chai SuperExtract, 2,5 mL

01 chai WB 1, 100 mL

01 chai WB2, 100 mL

01 chai WB3, 100 mL

01 chai SuperExtract, 5 mL

01 chai WB 1, 100 mL

01 chai WB2, 100 mL

01 chai WB3, 100 mL

01 chai SuperExtract, 10 mL

Tách lượng mỡ: 5 – 20g Tách lượng mỡ: 20 – 50g Tách lượng mỡ: 50 – 100g Tách lượng mỡ: 100 – 200g

 

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top