Các nhà khoa học và tập thể khoa học đạt giải thưởng “Thành tích hoạt động khoa học và công nghệ xuất sắc” năm học 2011-2012

admin 14 Tháng Năm, 2017

NHÀ KHOA HỌC

 1. PGS.TS. Trịnh Doãn Chính, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG-HCM

Đề tài cấp TĐ cấp ĐHQG “Những vấn đề về lối sống và tư duy của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay” – B2009-18b-02TĐ, loại Tốt (thực hiện: 2009-2011; nghiệm thu: 26/11/2011)

Đào tạo 1 Tiến sĩ, 1 Thạc sĩ

02 sách chuyên khảo”

 1. TS. Phạm Ngọc Thúy, Trường Đại học Bách khoa ĐHQG-HCM

 Đề tài cấp TĐ ĐHQG-HCM “Các yếu tố chính quyết định sự hài lòng và trung thành trong lĩnh vực dịch vụ ở Việt Nam – Kiểm định trong ngành ngân hàng, du lịch khách sạn và hàng không”, B2011-20-05TĐ, loại Tốt (thực hiện: 01/3/2011-30/8/2012; nghiệm thu: 05/4/2012)

-2 bài báo quốc tế (1 bài ISI), 3 bài báo trong nước, 1 bài báo cáo hội nghị quốc tế

Đào tạo 1 Tiến sĩ và 3 Thạc sĩ”

 1. GS.TSKH. Phan Quốc Khánh, Trường Đại học Quốc tế ĐHQG-HCM

Đề tài cấp nhà nước (Nafosted) 2009-2011 “Một số nghiên cứu định tính về tồn tại, ổn định và điều kiện tối ưu””, 101.03.53.09, loại xuất sắc

Đào tạo 2 Tiến sĩ, 2 Thạc sĩ

Công bố 04 bài báo ISI”

 1. PGS.TS. Đặng Trần Khánh, Trường Đại học Bách khoa ĐHQG-HCM

Đề tài cấp TĐ cấp ĐHQG “Bảo vệ tính riêng tư trong các ứng dụng với thiết bị di động khả định vị (Privacy preserving in location-based applications)” – B2010-20-02TĐ, loại xuất sắc (thực hiện 01/4/2010 – 30/3/2012; nghiệm thu 15/5/2012)

-02 bài tạp chí quốc tế, 04 bài tạp chí trong nước, 07 bài hội nghị quốc tế

Đào tạo 1 Tiến sĩ và 5 Thạc sĩ

TẬP THỂ KHOA HỌC

 1. Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học tự nhiên ĐHQG-HCM

Phân lập tế bào gốc ung thư vú từ khối u vú

Chứng minh vai trò gen CD44 trong việc kháng thuốc điều trị ung thư ung thư vú và chiến lược điều trị tấn công tế bào gốc ung thư vú

Công nghệ xoá nếp nhăn da bằng PRP và tế bào gốc từ mô mỡ

Tái tạo thành công sụn khớp trong các bệnh lí về tổn thương sụn khớp bằng tế bào gốc mô mỡ

Công bố: 14 công trình trên các TC quốc tế (11 bài ISI); 1 sách và 4 chương trong 4 sách chuyên khảo xuất bản bởi Springer, IGI Publisher, Intech

Đã đào tạo 2 NCS, 12 HVCH và hơn 25 CN. Đang đào tạo 5 NCS, 17 HVCH và 17 CN

 1. Bộ môn Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế ĐHQG-HCM

02 sản phẩm mẫu đoạt cúp vàng International Techmart Vietnam 2012: Máy viễn áp và xe lăn điện

Công bố 2 bài trong TC trong nước, 6 bài trong TC thuộc ISI, 24 bài toàn văn trong Proceedings HNQT

Đã đăng ký được 13 đề tài các cấp, trong đó có 7 đề tài nghiệm thu thành công.

Tổ chức thành công hội nghị Fourth International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam

 • 2337691
  Hôm nay :
  Visit Yesterday :
 • Top