Các nhà khoa học và tập thể khoa học đạt giải thưởng “Thành tích hoạt động khoa học và công nghệ xuất sắc” năm học 2012-2013

admin 14 Tháng Năm, 2017

NHÀ KHOA HỌC

 1. GS. TS. Võ Văn TớI, Trường Đại học Quốc tế ĐHQG-HCM

Đề tài: Hoàn thành ĐT Nafosted “Nghiên cứu về mối quan hệ giữa cơ hàm và một số cơ khác trong cơ thể””, Đang thực hiện 04 ĐT NCKH

Công bố khoa học: 01 sách QT, 11 bài báo QT, Đăng ký 02 bằng sáng chế (đồng tác giả)

Đào tạo: 02 Tiến sĩ nước ngoài (đồng hướng dẫn)

 1. PGS. TS. Nguyễn Thời Trung, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM

Đề tài: Hoàn thành ĐT Nafosted “Nghiên cứu và phát triển các phương pháp phần tử hữu hạn trơn để mô hình và mô phỏng các bài toán tương tác trong môi trường đa vật lý”; Đang thực hiện: 01 ĐT cấp ĐHQG-HCM loại B

Công bố khoa học: 09 bài báo QT

Đào tạo: 06 Thạc sĩ

 1. TS. Trần Nguyễn Hoàng Hùng, Trường Đại học Bách khoa ĐHQG-HCM

 Đề tài: Hoàn thành Đề tài tiềm năng: “Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Phụt Vữa Cao Áp (Jet Grouting) ở Việt Nam và Phát Triển Thiết Bị Thi Công Jet Grouting”; Đề tài HTQT với JICA: “Nghiên Cứu Chống Sạt Lở Đường Ven Sông Trên Đất Yếu ở An Giang: Thực Nghiệm Hiện Trường”; Đề tài hợp tác với DNQT AUN/SEED-NET: “Ứng Dụng Công Nghệ Đất Trộn Xi Măng Để Xây Dựng Đường GTNT ở Đồng Bằng Sông Cửu Long”

Công bố khoa học: 01 sách trong nước, 01 bài báo QT

Đào tạo: 02 Thạc sĩ

TẬP THỂ KHOA HỌC

 1. TT Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, Trường Đại học KHXH&NV ĐHQG-HCM

Đề tài: Hoàn thành 01 ĐT cấp trọng điểm ĐHQG-HCM; Đang thực hiện 01 ĐT cấp NN

Công bố khoa học: 05 sách trong nước, 04 bài TC trong nước

Đào tạo: 02 Tiến sĩ, 03 Thạc sĩ

 1. PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường Đại học KHTN ĐHQG-HCM

Hợp tác quốc tế: Hợp tác nghiên cứu ung thư và y sinh học với ĐH UCLA (Mỹ); Hợp tác với Trung tâm Ung thư MD Anderson (Mỹ); Tổ chức HNQT “Liệu pháp Gene và Miễn dịch lần thứ 1”

Đào tạo: 01 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ

Công bố khoa học: 04 chương sách QT, 12 bài báo QT, Đăng ký 02 bằng sáng chế

 1. Khoa Công nghệ Sinh học , Trường Đại học Quốc tế ĐHQG-HCM

Đề tài: Hoàn thành 03 ĐT Nafosted, 01 HĐ CGCN trị giá 600 triệu đồng

Công bố khoa học: 26 bài báo QT

Phối hợp tổ chức “HN lần  thứ 10 của Hiệp Hội Công Nghệ Sinh Học Sinh Sản Khu Vực Châu Á 2013”

 1. Bộ môn Toán, Trường Đại học Quốc tế ĐHQG-HCM

Đề tài: Hoàn thành 01 ĐT Nafosted, Đang thực hiện 05 ĐT Nafosted, 05 ĐT cấp ĐHQG loại B, C.

Công bố khoa học: 16 bài báo QT

Đào tạo: 09 Thạc sĩ

Tham gia các HNQT về Toán học

HNQT “Control Theory and Systems”

HTQT “Mathematical Research, Education, and Applications”

HT Toán học Phối hợp Việt-Pháp

HT về tối ưu và tính toán khoa học

 1. Bộ môn Cơ học – Khoa Toán –Tin, Trường Đại học KHTN ĐHQG-HCM

Đề tài: Hoàn thành 02 ĐT Nafosted, 01 ĐT cấp ĐHQG-HCM

Công bố khoa học: 18 bài báo QT

Đào tạo: 09 Thạc sĩ

Góp phần phát triển hướng nghiên cứu Khoa học tính toán nói chung và Cơ học tính toán nói riêng của ĐHQG-HCM.

Góp phần hội nhập ngành Cơ học tính toán của Việt Nam với thế giới.

 1. Nhóm Hóa học xanh – Bộ môn Hóa hữu cơ – Khoa Hóa, Trường Đại học KHTN ĐHQG-HCM

Đề tài: Hoàn thành 03 ĐT cấp ĐHQG-HCM

Công bố khoa học: 01 sách trong nước, 09 bài báo QT

Đào tạo: 01 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ

 1. Nhóm Polymer Y sinh – PTN TĐQG Polymer & Composite, Trường ĐHBK ĐHQG-HCM

Đề tài: Hoàn thành ĐT cấp trọng điểm ĐHQG-HCM

Công bố: 01 bài báo QT, 03 bằng sáng chế, 07 bài TC trong nước

Đào tạo: 05 Thạc sĩ

 

 • 2337691
  Hôm nay :
  Visit Yesterday :
 • Top