Chuyên mục: Giải thưởng cấp Bộ /Ngành

03 giảng viên ĐHQG-HCM đạt Giải thưởng Quả Cầu vàng 2018

14-12-2018

Sáng 13/12, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2018 đã họp thảo luận, thống nhất, bỏ phiếu kín và chốt danh sách 10 gương mặt Quả Cầu Vàng 2018. Trong đó, ĐHQG-HCM góp mặt với 03 giảng viên trẻ bao gồm: TS. Vòng Bính Long – Công nghệ Y dược Ngày sinh: 04/5/1984 Giảng viên Khoa […]

Triển khai giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng 2018

12-06-2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được công văn số 770-CV/TWĐTN-KHCN ngày 22/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh về việc triển khai Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh […]

Thông báo về việc tổ chức giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

29-12-2017

1.  Mục đích, ý nghĩa Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ […]

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top