Chuyên mục: Giải thưởng cấp Bộ /Ngành

Thông báo về việc tổ chức giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

29-12-2017

1.  Mục đích, ý nghĩa Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ […]

  • 1027503
    Hôm nay : 96
    Visit Yesterday : 131
    Tổng : 1027503
  • Top