Chuyên mục: Giải thưởng cấp ĐHQG-HCM

Thông báo “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2017

24-10-2017

Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tiếp tục tổ chức “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, […]

Các nhà khoa học và tập thể khoa học đạt giải thưởng “Thành tích hoạt động khoa học và công nghệ xuất sắc” năm học 2013-2014

14-05-2017

NHÀ KHOA HỌC ThS. Phan Kim Ngọc, Trường ĐHKHTN ĐHQG-HCM Công bố 15 chương sách/bài báo ở các NXB Nước ngoài (Springer, IGI Global) Đồng tác giả của 05 đăng ký sáng chế Tham gia triển khai Thử nghiệm lâm sàng Ứng dụng tế bào gốc mỡ tự thân trong điều trị thoái hoá khớp […]

Các nhà khoa học và tập thể khoa học đạt giải thưởng “Thành tích hoạt động khoa học và công nghệ xuất sắc” năm học 2012-2013

14-05-2017

NHÀ KHOA HỌC GS. TS. Võ Văn TớI, Trường Đại học Quốc tế ĐHQG-HCM Đề tài: Hoàn thành ĐT Nafosted “Nghiên cứu về mối quan hệ giữa cơ hàm và một số cơ khác trong cơ thể””, Đang thực hiện 04 ĐT NCKH Công bố khoa học: 01 sách QT, 11 bài báo QT, Đăng […]

Các nhà khoa học và tập thể khoa học đạt giải thưởng “Thành tích hoạt động khoa học và công nghệ xuất sắc” năm học 2011-2012

14-05-2017

NHÀ KHOA HỌC PGS.TS. Trịnh Doãn Chính, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG-HCM Đề tài cấp TĐ cấp ĐHQG “Những vấn đề về lối sống và tư duy của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay” – […]

Trang 1 trên 212
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top