Chuyên mục: MẠNG LƯỚI NGHIÊN CỨU

Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu

13-06-2017

Website: http://wacc.edu.vn/ WACC hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, CGCN và kinh doanh trong các lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, môi trường, kinh tế – xã hội, GIS và viễn thám, sinh thái, địa chất, năng lượng, biển-hải đảo và BĐKH nhằm phục vụ phát triển xã hội bền […]

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC)

13-06-2017

Website: http://icdrec.edu.vn/ ICDREC định hướng trở thành Trung tâm hàng đầu về thiết kế và đào tạo vi mạch tại Việt Nam với sứ mệnh: Nghiên cứu phát triển công nghệ vi mạch và các ứng dụng công nghệ vi mạch. Hình thành nhóm nghiên cứu thiết kế vi mạch trên cả hai lĩnh vực […]

Khu Công nghệ Phần mềm

13-06-2017

Website: http://www.vnu-itp.edu.vn/ ITP được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp, hướng đến xây dựng ITP thành trung tâm của khởi nghiệp và sáng tạo trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam. ITP được Chính phủ, ĐHQG-HCM ủy thác thực hiện các nhiệm vụ: […]

Viện John Von Neumann (JVN)

13-06-2017

Website: http://jvn.edu.vn Được xem như một trong những thành viên trẻ tuổi của khối Đại học Quốc gia TP.HCM, Viện John von Neumann (Viện JVN) đã trải qua chặng đường 05 năm phát triển. Kể từ khi thành lập vào tháng 04 năm 2010, với định hướng trở thành một trong những đơn vị tiên phong […]

Viện Công nghệ Nano

13-06-2017

Website: http://hcmlnt.edu.vn/ Viện Công Nghệ Nano là một tổ chức KH&CN thuộc ĐHQG-HCM, có 4 chức năng và nhiệm vụ chính như sau:  Nghiên cứu khoa học và phát triển Công nghệ Micro-Nano; Đào tạo và phục vụ đào tạo cán bộ khoa học và kỹ thuật viên thuộc lĩnh vực KH&CN Micro-Nano; Đào tạo và phục […]

Trang 2 trên 612345...Trang cuối »
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top