Chuyên mục: MẠNG LƯỚI NGHIÊN CỨU

Khu Công nghệ Phần mềm

13-06-2017

ITP được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp, hướng đến xây dựng ITP thành trung tâm của khởi nghiệp và sáng tạo trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam. ITP được Chính phủ, ĐHQG-HCM ủy thác thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng […]

Viện John Von Neumann (JVN)

13-06-2017

JVN được thành lập với 3 mục tiêu: tạo môi trường NCKH, làm việc chuyên nghiệp để làm nền tảng cho sự phát triển về NCKH kỹ thuật trong nước đồng thời thu hút nhân tài, nhất là lực lượng các nhà khoa học VN ở nước ngoài trở về đóng góp cho nước nhà; […]

Viện Công nghệ Nano

13-06-2017

Website: http://hcmlnt.edu.vn/ Viện Công Nghệ Nano là một tổ chức KH&CN thuộc ĐHQG-HCM, có 4 chức năng và nhiệm vụ chính như sau:  Nghiên cứu khoa học và phát triển Công nghệ Micro-Nano; Đào tạo và phục vụ đào tạo cán bộ khoa học và kỹ thuật viên thuộc lĩnh vực KH&CN Micro-Nano; Đào tạo và phục […]

Viện Môi trường và Tài nguyên

13-06-2017

Website: http://www.hcmier.edu.vn/vn Viện Môi trường và Tài nguyên (tên tiếng anh là Institute for Environment and Resources – IER) có một bề dày hoạt động tính đến nay là trên 30 năm với lịch sử xuất phát ban đầu từ bộ môn “Kỹ thuật môi sinh” thuộc khoa Kỹ thuật Xây dựng Trường ĐH Bách Khoa […]

PTN Trọng điểm ĐHQG Công nghệ và Chất lượng môi trường

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND QUALITY LABORATORY Cơ quan chủ trì: Viện Môi trường và Tài nguyên Lĩnh vực hoạt động của PTN: Đào tạo, NCKH CGCN, hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực Môi trường và Tài nguyên Những hướng nghiên cứu chính tại PTN: Nghiên cứu cơ bản, […]

Trang 2 trên 512345
  • 1017292
    Hôm nay : 1
    Visit Yesterday : 89
    Tổng : 1017292
  • Top