Chuyên mục: MẠNG LƯỚI NGHIÊN CỨU

PTN Trọng điểm ĐHQG Công nghệ và Chất lượng môi trường

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND QUALITY LABORATORY Cơ quan chủ trì: Viện Môi trường và Tài nguyên Lĩnh vực hoạt động của PTN: Đào tạo, NCKH CGCN, hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực Môi trường và Tài nguyên Những hướng nghiên cứu chính tại PTN: Nghiên cứu cơ bản, […]

PTN Trọng điểm ĐHQG Công nghệ Sinh học Phân tử

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: MOLECULAR BIOTECHNOLOGY LABORATORY Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Lĩnh vực hoạt động của PTN Công nghệ Sinh học Phân tử: Công nghệ Vi sinh, Công nghệ gen, Protein tái tổ hợp, mô hình tế bào động vật cho nghiên cứu bệnh Công […]

PTN Trọng điểm ĐHQG Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: LABORATORY OF STEM CELL RESEARCH AND APPLICATION Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Lĩnh vực hoạt động của PTN PTN Tế bào gốc là PTN chuyên đề chuyên sâu trong nghiên cứu và phát triển các công nghệ ứng dụng tế bào gốc […]

PTN Trọng điểm ĐHQG Phân tích trung tâm

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: CENTRAL LABORATORY FOR ANALYSIS Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Lĩnh vực hoạt động của PTN Chủ nhiệm và tham gia các đề tài thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và Sở KH&CN TP.HCM quản lý Hỗ trợ hoạt động […]

PTN Trọng điểm Hóa lý ứng dụng

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: APPLIED PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Lĩnh vực hoạt động của PTN Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng những phương pháp hóa lý và các kỹ thuật hóa lý hiện đại. Các lĩnh vực chuyên ngành chính […]

Trang 3 trên 512345
  • 1022792
    Hôm nay : 19
    Visit Yesterday : 48
    Tổng : 1022792
  • Top