Chuyên mục: MẠNG LƯỚI NGHIÊN CỨU

PTN Trọng điểm Hóa lý ứng dụng

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: APPLIED PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Lĩnh vực hoạt động của PTN Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng những phương pháp hóa lý và các kỹ thuật hóa lý hiện đại. Các lĩnh vực chuyên ngành chính […]

PTN Trọng điểm ĐHQG Công nghệ xử lý chất thải bậc cao

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: LABORATORY FOR ADVANCED WASTE TREAMENT TECHNOLOGY Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa Lĩnh vực hoạt động của PTN Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bậc cao giảm thiểu ô nhiễm nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Nghiên cứu công nghệ xử lý nước cấp […]

PTN Trọng điểm ĐHQG Động cơ đốt trong

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: VNUHCM KEY-LAB FOR INTERNAL COMBUSION ENGINE Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa Lĩnh vực hoạt động của PTN : Xây dựng các giải pháp toàn diện trong lĩnh vực thử nghiệm động cơ đốt trong và ô tô Đào tạo và hỗ trợ (liên kết) đào […]

PTN trọng điểm ĐHQG Công nghệ Hóa học và Dầu khí

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: KEY LABORATORY OF CHEMICAL ENGINEERING AND PETROLEUM PROCESSING Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa Lĩnh vực hoạt động của PTN Công nghệ chế biến dầu khí, xúc tác trong dầu khí Kỹ thuật siêu tới hạn Kỹ thuật màng Khí hóa và nhiệt phân Công […]

PTN trọng điểm ĐHQG nghiên cứu cấu trúc vật liệu

13-06-2017

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa Lĩnh vực hoạt động của PTN Nghiên cứu tổng hợp, xác định cấu trúc và ứng dụng của vật liệu khung hữu cơ-kim loại họ MOFs. Nghiên cứu tổng hợp, xác định cấu trúc và ứng dụng của các vật liệu xúc tác. Nghiên cứu tổng […]

Trang 4 trên 6« Trang đầu...23456
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top