Chuyên mục: MẠNG LƯỚI NGHIÊN CỨU

PTN Trọng điểm ĐHQG Công nghệ xử lý chất thải bậc cao

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: LABORATORY FOR ADVANCED WASTE TREAMENT TECHNOLOGY Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa Lĩnh vực hoạt động của PTN Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bậc cao giảm thiểu ô nhiễm nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Nghiên cứu công nghệ xử lý nước cấp […]

PTN Trọng điểm ĐHQG Động cơ đốt trong

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: VNUHCM KEY-LAB FOR INTERNAL COMBUSION ENGINE Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa Lĩnh vực hoạt động của PTN : Xây dựng các giải pháp toàn diện trong lĩnh vực thử nghiệm động cơ đốt trong và ô tô Đào tạo và hỗ trợ (liên kết) đào […]

PTN trọng điểm ĐHQG Công nghệ Hóa học và Dầu khí

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: KEY LABORATORY OF CHEMICAL ENGINEERING AND PETROLEUM PROCESSING Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa Lĩnh vực hoạt động của PTN Công nghệ chế biến dầu khí, xúc tác trong dầu khí Kỹ thuật siêu tới hạn Kỹ thuật màng Khí hóa và nhiệt phân Công […]

PTN trọng điểm ĐHQG nghiên cứu cấu trúc vật liệu

13-06-2017

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa Lĩnh vực hoạt động của PTN Nghiên cứu tổng hợp, xác định cấu trúc và ứng dụng của vật liệu khung hữu cơ-kim loại họ MOFs. Nghiên cứu tổng hợp, xác định cấu trúc và ứng dụng của các vật liệu xúc tác. Nghiên cứu tổng […]

PTN trọng điểm ĐHQG Công nghệ vật liệu

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: MATERIAL TECHNOLOGIES LABORATORY Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa Lĩnh vực hoạt động của PTN NCKH, phát triển công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực KH&CN Những hướng nghiên cứu chính tại PTN Các lĩnh vực tập trung nghiên cứu trong giai đoạn hiện nay […]

Trang 4 trên 512345
  • 1022792
    Hôm nay : 19
    Visit Yesterday : 48
    Tổng : 1022792
  • Top