Chuyên mục: MẠNG LƯỚI NGHIÊN CỨU

PTN Trọng điểm ĐHQG Động cơ đốt trong

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: VNUHCM KEY-LAB FOR INTERNAL COMBUSION ENGINE Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa Lĩnh vực hoạt động của PTN : Xây dựng các giải pháp toàn diện trong lĩnh vực thử nghiệm động cơ đốt trong và ô tô Đào tạo và hỗ trợ (liên kết) đào […]

PTN trọng điểm ĐHQG Công nghệ Hóa học và Dầu khí

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: KEY LABORATORY OF CHEMICAL ENGINEERING AND PETROLEUM PROCESSING Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa Lĩnh vực hoạt động của PTN Công nghệ chế biến dầu khí, xúc tác trong dầu khí Kỹ thuật siêu tới hạn Kỹ thuật màng Khí hóa và nhiệt phân Công […]

PTN trọng điểm ĐHQG nghiên cứu cấu trúc vật liệu

13-06-2017

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa Lĩnh vực hoạt động của PTN Nghiên cứu tổng hợp, xác định cấu trúc và ứng dụng của vật liệu khung hữu cơ-kim loại họ MOFs. Nghiên cứu tổng hợp, xác định cấu trúc và ứng dụng của các vật liệu xúc tác. Nghiên cứu tổng […]

PTN trọng điểm ĐHQG Công nghệ vật liệu

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: MATERIAL TECHNOLOGIES LABORATORY Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa Lĩnh vực hoạt động của PTN NCKH, phát triển công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực KH&CN Những hướng nghiên cứu chính tại PTN Các lĩnh vực tập trung nghiên cứu trong giai đoạn hiện nay […]

Phòng thí nghiệm TĐQG Polymer & Composit

13-06-2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: KEY LABORATORY OF POLYMER AND COMPOSITE MATERIALS Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa Lĩnh vực hoạt động của PTN NCKH và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ vật liệu polyme và compozit phục vụ cho các ngành kinh tế – kỹ thuật. […]

Trang 4 trên 512345
  • 1017292
    Hôm nay : 1
    Visit Yesterday : 89
    Tổng : 1017292
  • Top