Chuyên mục: Trung tâm chuyển giao công nghệ trực thuộc

Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ

13-06-2017

Website: http://iptc.vn IPTC là đại diện của ĐHQG-HCM về vấn đề SHTT, CGCN và các vấn đề có liên quan. Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và thực thi quyền SHTT nhằm phát hiện, tạo lập, quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ của ĐHQG-HCM; Sử […]

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và phân tử

13-06-2017

Website: http://inomar.edu.vn/ Mục tiêu của MANAR là xây dựng một trung tâm nghiên cứu xuất sắc, thực hiện những nghiên cứu đỉnh cao và đào tạo nhà khoa học trẻ theo chuẩn mực quốc tế. Các nghiên cứu của MANAR tập trung vào vật liệu kết tinh mới, có độ xốp cao với các ứng dụng […]

Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu

13-06-2017

Website: http://wacc.edu.vn/ WACC hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, CGCN và kinh doanh trong các lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, môi trường, kinh tế – xã hội, GIS và viễn thám, sinh thái, địa chất, năng lượng, biển-hải đảo và BĐKH nhằm phục vụ phát triển xã hội bền […]

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC)

13-06-2017

Website: http://icdrec.edu.vn/ ICDREC định hướng trở thành Trung tâm hàng đầu về thiết kế và đào tạo vi mạch tại Việt Nam với sứ mệnh: Nghiên cứu phát triển công nghệ vi mạch và các ứng dụng công nghệ vi mạch. Hình thành nhóm nghiên cứu thiết kế vi mạch trên cả hai lĩnh vực […]

Khu Công nghệ Phần mềm

13-06-2017

Website: http://www.vnu-itp.edu.vn/ ITP được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp, hướng đến xây dựng ITP thành trung tâm của khởi nghiệp và sáng tạo trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam. ITP được Chính phủ, ĐHQG-HCM ủy thác thực hiện các nhiệm vụ: […]

  • 1027502
    Hôm nay : 95
    Visit Yesterday : 131
    Tổng : 1027502
  • Top