Chuyên mục: Trung tâm chuyển giao công nghệ trực thuộc

Khu Công nghệ Phần mềm

13-06-2017

Website: http://www.vnu-itp.edu.vn/ ITP được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp, hướng đến xây dựng ITP thành trung tâm của khởi nghiệp và sáng tạo trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam. ITP được Chính phủ, ĐHQG-HCM ủy thác thực hiện các nhiệm vụ: […]

Trang 2 trên 212
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top