Chuyên mục: Chưa được phân loại

Trung tâm Chuyển giao công nghệ trực thuộc ĐHQG-HCM

14-05-2017

Đính kèm TRUNG TAM CGCN DHQGHCM (104 kB)

Liên hệ

02-05-2017

BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Trưởng ban: PGS.TS. Lâm Quang Vinh Tel: 08.37242160 – Ext:1365 Email: lqvinh@vnuhcm.edu.vn Phó Trưởng ban: PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi Tel: 08.37242160 – Ext:1368 Email: dhlchi@vnuhcm.edu.vn Phó Trưởng ban: PGS.TS. Huỳnh Quyền Tel: 08.37242160 – Ext:1367 Email: hquyen@vnuhcm.edu.vn Phó Trưởng ban: PGS.TS. Từ Diệp Công Thành Tel: 08.37242160 – Ext:1369 Email: tdcthanh@vnuhcm.edu.vn […]

Trang 1 trên 212
  • 1011199
    Hôm nay : 59
    Visit Yesterday : 61
    Tổng : 1011199
  • Top