Chuyên mục: Chưa được phân loại

Giải Nobel Vật lý 2017 trao cho việc dò tìm ra sóng hấp dẫn

05-10-2017

Ba nhà vật lý người Mỹ Rainer Weiss, Barry Barish và Kip Thorne, những người đóng vai trò chủ chốt trong cuộc dò tìm đầu tiên ra sóng hấp dẫn, đã được trao giải Nobel vật lý 2017.      Giải thưởng gồm 9 triệu krona Thụy Điển (tương đương 1.1 triệu USD) được trao […]

Trung tâm Chuyển giao công nghệ trực thuộc ĐHQG-HCM

14-05-2017

Đính kèm TRUNG TAM CGCN DHQGHCM (104 kB)

Liên hệ

02-05-2017

BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Trưởng ban: PGS.TS. Lâm Quang Vinh Tel: 08.37242160 – Ext:1365 Email: lqvinh@vnuhcm.edu.vn Phó Trưởng ban: PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi Tel: 08.37242160 – Ext:1368 Email: dhlchi@vnuhcm.edu.vn Phó Trưởng ban: PGS.TS. Huỳnh Quyền Tel: 08.37242160 – Ext:1367 Email: hquyen@vnuhcm.edu.vn Phó Trưởng ban: PGS.TS. Từ Diệp Công Thành Tel: 08.37242160 – Ext:1369 Email: tdcthanh@vnuhcm.edu.vn […]

Trang 2 trên 3123
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top