Chuyên mục: SẢM PHẨM KH&CN

EPOXY GIA CƯỜNG CHO BÊ TÔNG

05-07-2017

Thông tin chung: Tên sản phẩm: Epoxy gia cường cho bê tông Thuộc lĩnh vực: Công nghệ vật liệu Tên tác giả/ nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Niếu, Nguyễn Đắc Thành, Nguyễn Hoàng Dương, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Xuân Trân Thuộc đơn vị: Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Polyme và Compozit Xuất xứ: […]

MÀNG PHỦ NGỤY TRANG

05-07-2017

Thông tin chung: Tên sản phẩm: Màng phủ ngụy trang Thuộc lĩnh vực: Công nghệ vật liệu Tên tác giả/ nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Niếu, Nguyễn Đắc Thành, Hoàng Xuân Tùng, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Xuân Trân, Chế Đông Biên Thuộc đơn vị: Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Polyme và Compozit Xuất […]

VẬT LIỆU HYBRID VÀ NANOCOMPOSITE TRÊN CƠ SỞ VẬT LIỆU HYBRID VÀ NỀN NHỰA EPOXY

05-07-2017

Thông tin chung: Tên sản phẩm: Vật liệu hybrid và nanocomposite trên cơ sở vật liệu hybrid và nền nhựa epoxy Thuộc lĩnh vực: Công nghệ vật liệu Tên tác giả/ nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Niếu, Nguyễn Đắc Thành, Hoàng Xuân Tùng, Nguyễn Quốc Bảo, Chế Đông Biên Thuộc đơn vị: Phòng thí nghiệm […]

NANOPARTICLES OXIDE SẮT TỪ γFe2O3 VÀ Fe3O4

05-07-2017

Thông tin chung: Tên sản phẩm: Nanoparticles oxide sắt từ γFe2O3 và Fe3O4 Thuộc lĩnh vực: Công nghệ vật liệu Tên tác giả/ nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Niếu, Nguyễn Đắc Thành, Hoàng Xuân Tùng, Nguyễn Quốc Bảo, Chế Đông Biên Thuộc đơn vị: Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Polyme và Compozi Xuất […]

POLY (3 HEXYL THIPOHENE)

05-07-2017

Thông tin chung: Tên sản phẩm: Poly (3 hexyl thipohene) Thuộc lĩnh vực: Công nghệ vật liệu Tên tác giả/ nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Niếu, Nguyễn Đắc Thành, Hoàng Xuân Tùng, Nguyễn Quốc Việt, Chế Đông Biên Thuộc đơn vị: Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Polyme và Compozit Xuất xứ: Sản phẩm […]

Trang 9 trên 15« Trang đầu...3...7891011...15...Trang cuối »
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top