Chuyên mục: THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

Kế hoạch tổ chức hội thảo “công bố quốc tế trong lĩnh vực KHXH&NV tại Việt Nam”

28-11-2018

Trong những năm gần đây, các Trường Đại học ở Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng và đang đầu mạnhmẽđể thúc đẩy việc công bố khoahọc trên các tạp chí uy tín trên thế giới để xác định thương hiệu và vị thế của đơn vị trong hệ thống giáo dục đại […]

Thông báo hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh

26-11-2018

Nhằm xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã triển khai đánh giá các đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh (sau đây gọi tắt là đề xuất) theo hướng dẫn số […]

Phiếu khảo sát thu thập thông tin thương mại hóa kết quả nghiên cứu

14-11-2018

Các phụ lục, biểu mẫu đính kèm công văn số 2191/ĐHQG-KHCN ngày 14/11/2018 của ĐHQG-HCM. Order by Date Tên Đính kèm Phu luc. Mau thong ke (84 kB)Mauphieu02_TMHKQNC_Chunhiemdetai (31 kB)

Ban hành hướng dẫn “Điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM”

12-11-2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo đến các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM về việc ban hành hướng dẫn “Điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM” (đính […]

Đề xuất nhiệm vụ hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh

01-11-2018

Tải về Biên bản hợp tác giữa ĐHQG-HCM và UBNDTP. HCM Order by Date Tên Đính kèm CV 2110-DHQG-KHCN De xuat nhiem vu hop tac TPHCM (578 kB)CV 2110-DHQG-KHCN De xuat nhiem vu hop tac TPHCM (578 kB)Ke hoach thuc hien 4 CT muc tieu – SKHCN TPHCM (2 MB)Mau de xuat nhiem vu hop […]

Trang 1 trên 1112345...9...Trang cuối »
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top