Chuyên mục: THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

ĐHQG-HCM thông báo danh sách các dự án phòng thí nghiệm dự kiến đưa vào kế hoạch năm 2016 – 2020

22-08-2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc  Triển khai kế hoạch trung hạn về đầu tư công ngành khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), ĐHQG-HCM thông báo danh sách các dự án phòng thí nghiệm dự kiến […]

Chương trình Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nhà khoa học

21-08-2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam năm thứ 4, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh mời các nhà khoa học, […]

Đề xuất đề tài/dự án KH&CN thuộc Chương trình hợp tác KH&CN Việt Nam- Hàn Quốc

04-07-2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Căn cứ Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) theo Nghị định thư thuộc Chương trình hợp tác KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc trên trang thông tin điện tử của Bộ KH&CN tại địa chỉ: […]

Mời tổ chức, cá nhân khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long

28-06-2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Căn cứ Thông báo số 365/TB-SKHCN ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Vĩnh Long về việc thông báo mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa […]

Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KHCN trong ĐHQG-HCM

14-05-2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo ban hành quy định về việc tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) trong ĐHQG-HCM kèm theo quyết định số193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012. Order by […]

Trang 1 trên 212
  • 1008492
    Hôm nay : 93
    Visit Yesterday : 79
    Tổng : 1008492
  • Top