Chuyên mục: THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

Cung cấp thông tin hoạt động CGCN của trường/ viện

03-10-2017

mau_thuthap_thongtin_Truong_Vien _2017 Đính kèm mau_thuthap_thongtin_Truong_Vien _2017 (170 kB)

Mẫu thuyết minh dự án PTN

25-09-2017

Order by Date Tên Đính kèm PTN_De xuat_ bia (287 kB)PTN_Thuyet minh_2017_final.-aug_ DTCS (536 kB)PTN_KPI dien thong tin_1.3.17 (17 kB)

Tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam bộ 2017 (đợt 2)

24-08-2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Căn cứ Thông báo số 04/TB-VPCT ngày 14/8/2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nam bộ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và […]

Báo cáo tình hình đầu tư dự án PTN

24-08-2017

Vui lòng xem trong file đính kèm Order by Date Tên Đính kèm PTN_BC dinh ky va KH hang nam_2017 (517 kB)PTN_BC dinh ky va KH hang nam_2017-bia (164 kB)PTN_KPI dien thong tin_1.3.17 (17 kB)

Chương trình Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nhà khoa học

21-08-2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam năm thứ 4, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh mời các nhà khoa học, […]

Trang 1 trên 212
  • 1013704
    Hôm nay : 59
    Visit Yesterday : 71
    Tổng : 1013704
  • Top