Chuyên mục: THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2018, 06 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 2020

19-04-2019

Kính gửi:  Các Đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Thực hiện công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí […]

Thông báo về hội thảo quốc gia “Hạ tầng giao thông khu vực Nam Bộ: Vấn đề và giải pháp phát triển”

30-03-2019

Hạ tầng giao thông hiện hữu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Vùng. Việt Nam đã và đang nỗ lực cải cách các chính sách nhằm huy động nguồn vốn lớn cho đầu tư […]

Đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”

05-03-2019

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG – HCM Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 9 năm 2018 phê duyệt Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và […]

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

05-03-2019

Đính kèm 13.signed (2 MB)

Đề xuất nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW

04-03-2019

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Triển khai Công văn số 6607/BTNMT-TCBHĐVN ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 05 năm thực […]

Trang 1 trên 1312345...912...Trang cuối »
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top