Chuyên mục: THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

Nộp hồ sơ chương trình “Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu” hợp tác với Vương quốc Anh

08-08-2018

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được công văn số 408/PTTTDN-TTĐT ngày 30/7/2018 của Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (PTTTDN) về việc mời nộp hồ sơ chương trình “Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu” hợp tác với Vương quốc […]

Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM

09-07-2018

Quy định này quy đinh về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM Quy định này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân là công chức, viên chức, người học hiện đang làm việc và học tập tại các đơn vị thành viên […]

Xây dựng các chương trình trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh tại ĐHQG-HCM

25-06-2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo đến các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM về việc ban hành hướng dẫn “xây dựng các chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh […]

Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập

14-06-2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày […]

Triển khai giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng 2018

12-06-2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được công văn số 770-CV/TWĐTN-KHCN ngày 22/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh về việc triển khai Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh […]

Trang 1 trên 812345...Trang cuối »
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top