Chuyên mục: THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

Đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình CNSH giai đoạn 2018-2020

24-01-2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Căn cứ Công văn số 98/BNN-KHCN ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện “Chương trình trọng điểm […]

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Lâm Đồng

15-01-2018

Căn cứ thông báo số 754/TB-SKHCN ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2018 (đính kèm), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các […]

Đề xuất nhiệm vụ khoa học tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

15-01-2018

Căn cứ Công văn số 01/SKHCN-QLKH ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quãng Ngãi về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (đính kèm), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị […]

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN Tây Nam Bộ 2018 (lần 2)

08-01-2018

THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ, Lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững trong kế hoạch năm 2018 (lần thứ 2) […]

Trang 10 trên 13« Trang đầu...3...89101112...Trang cuối »
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top