Chuyên mục: THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KHCN trong ĐHQG-HCM

14-05-2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo ban hành quy định về việc tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) trong ĐHQG-HCM kèm theo quyết định số193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012. Order by […]

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2015-2016 và kế hoạch 2017

14-05-2017

Kính gửi:  Các Đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM  Thựchiện công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sáchKH&CN năm 2017, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) […]

Trang 12 trên 12« Trang đầu...3...89101112
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top