Chuyên mục: THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

13-02-2019

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM. Căn cứ Công văn số 22/SKHCN-QLKH ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí […]

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2019

21-01-2019

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Căn cứ Thông báo số 18/TB-SKHCN ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2019, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ […]

Góp ý Quyết định ban hành danh mục sản phẩm công nghệ được ưu tiên phát triển, chuyển giao và Danh mục các sản phẩm được khuyến khích phát triển

14-12-2018

Kính gửi:  Các đơn vị thành viên và trực thuộc. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được công văn số 3916/BKHCN-CNN ngày 07/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc góp ý Quyết định ban hành danh mục sản phẩm công nghệ được ưu tiên phát triển, […]

Kế hoạch tổ chức hội thảo “công bố quốc tế trong lĩnh vực KHXH&NV tại Việt Nam”

28-11-2018

Trong những năm gần đây, các Trường Đại học ở Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng và đang đầu mạnhmẽđể thúc đẩy việc công bố khoahọc trên các tạp chí uy tín trên thế giới để xác định thương hiệu và vị thế của đơn vị trong hệ thống giáo dục đại […]

Thông báo hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh

26-11-2018

Nhằm xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã triển khai đánh giá các đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh (sau đây gọi tắt là đề xuất) theo hướng dẫn số […]

Trang 2 trên 1312345...912...Trang cuối »
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top