Chuyên mục: THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN Tây Nam Bộ 2018 (lần 2)

08-01-2018

THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ, Lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững trong kế hoạch năm 2018 (lần thứ 2) […]

Tham dự cuộc thi Hackathon Bình Dương 2017

22-11-2017

Căn cứ Công văn số 782/ĐHQTMĐ-HC ngày 15/11/2017 của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông về việc tham gia cuộc thi Hackathon Bình Dương 2017 (đính kèm công văn), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi công văn […]

Thông báo tuyển chọn đợt 2 năm 2018 (lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và phát triển bền vững)

27-10-2017

Bao gồm:  + Thông báo 07                  + Quyết định danh mục của Vass                  + Các biểu mẫu đính kèm Order by Date Tên Đính kèm B1-1-ĐON (44 kB)B1-2a-TMĐTCN (441 kB)B1-2c-TMDA (562 kB)B1-3-LLTC (49 kB)B1-4-LLCN (94 kB)B1-5-PHNC (46 kB)QD VienHanlam […]

Thông báo tuyển chọn lại cho nhiệm vụ năm 2017 (lĩnh vực khoa học tự nhiên và môi trường)

27-10-2017

Bao gồm:  + Thông báo 06                  + Các biểu mẫu đính kèm Order by Date Tên Đính kèm B1-1-ĐON (44 kB)B1-2a-TMĐTCN (441 kB)B1-2c-TMDA (562 kB)B1-3-LLTC (49 kB)B1-4-LLCN (94 kB)B1-5-PHNC (46 kB)TB-TUYEN CHỌN LẠI (2 MB)

Trang 2 trên 41234
  • 1022792
    Hôm nay : 19
    Visit Yesterday : 48
    Tổng : 1022792
  • Top