Chuyên mục: THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

Phiếu khảo sát thu thập thông tin thương mại hóa kết quả nghiên cứu

14-11-2018

Các phụ lục, biểu mẫu đính kèm công văn số 2191/ĐHQG-KHCN ngày 14/11/2018 của ĐHQG-HCM. Order by Date Tên Đính kèm Phu luc. Mau thong ke (84 kB)Mauphieu02_TMHKQNC_Chunhiemdetai (31 kB)

Ban hành hướng dẫn “Điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM”

12-11-2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo đến các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM về việc ban hành hướng dẫn “Điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM” (đính […]

Đề xuất nhiệm vụ hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh

01-11-2018

Tải về Biên bản hợp tác giữa ĐHQG-HCM và UBNDTP. HCM Order by Date Tên Đính kèm CV 2110-DHQG-KHCN De xuat nhiem vu hop tac TPHCM (578 kB)CV 2110-DHQG-KHCN De xuat nhiem vu hop tac TPHCM (578 kB)Ke hoach thuc hien 4 CT muc tieu – SKHCN TPHCM (2 MB)Mau de xuat nhiem vu hop […]

Biểu mẫu khảo sát hoạt động SHTT phục vụ buổi làm việc giữa ĐHQG-HCM và Cục SHTT.

16-10-2018

Kính gửi:  Các đơn vị thành viên và trực thuộc.             Nhằm triển khai các hoạt động về sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), trong đó có nội dung đánh giá hiện trạng […]

Thông báo tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ năm 2018

12-10-2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nhằm tăng cường năng lực và nhận thức về sở hữu trí tuệ của giảng viên, nghiên cứu viên và cán […]

Trang 3 trên 1312345...912...Trang cuối »
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top