Chuyên mục: THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

Thông báo xét khen thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2017-2018

14-09-2018

Nhằm tôn vinh, khuyến khích, động viên và tạo động lực phấn đấu đối với các cán bộ nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) hàng năm đã tiến hành khen thưởng các cá nhân và tập thể từ các đơn vị thành viên và trực thuộc có […]

Thông tin sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội đô thị khoa học thế giới (WTA) tổ chức tại Bình Dương

23-08-2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bình Dương về việc đề nghị ĐHQG-HCM hỗ trợ thông tin về các hoạt động nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập […]

Thực hiện bổ sung biểu mẫu phương án tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

23-08-2018

Kính gửi các đơn vị thành viên và trực thuộc: Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Tài chính, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thực hiện bổ sung Biểu mẫu Phương án tài chính thực hiện cơ chế tự […]

Nộp hồ sơ chương trình “Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu” hợp tác với Vương quốc Anh

08-08-2018

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được công văn số 408/PTTTDN-TTĐT ngày 30/7/2018 của Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (PTTTDN) về việc mời nộp hồ sơ chương trình “Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu” hợp tác với Vương quốc […]

Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM

09-07-2018

Quy định này quy đinh về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM Quy định này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân là công chức, viên chức, người học hiện đang làm việc và học tập tại các đơn vị thành viên […]

Trang 5 trên 13« Trang đầu...34567...12...Trang cuối »
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top