Chuyên mục: THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

Xây dựng các chương trình trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh tại ĐHQG-HCM

25-06-2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo đến các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM về việc ban hành hướng dẫn “xây dựng các chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh […]

Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập

14-06-2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày […]

Triển khai giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng 2018

12-06-2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được công văn số 770-CV/TWĐTN-KHCN ngày 22/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh về việc triển khai Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh […]

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019

06-06-2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Triển khai công văn số 1645/BKHCN-HTQT ngày 31/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm […]

Tổ chức xét tặng giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ trong cơ sở giáo dục đại học

29-05-2018

wnload=”all” viewer=”google”] Order by Date Tên Đính kèm KHEN THUONG GIANG VIEN TRE (6 MB)KH301 (83 kB)KH301 (83 kB)

Trang 6 trên 13« Trang đầu...45678...12...Trang cuối »
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top