Chương trình Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nhà khoa học

admin 21 Tháng Tám, 2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc

Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam năm thứ 4, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh mời các nhà khoa học, các nhà sáng chế Việt Nam có sản phẩm sáng tạo có tiềm năng thương mại hóa nộp hồ sơ tham gia chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” (Chương trình “Leader in Innovation Fellowships” – LIF)

Mục tiêu của Chương trình là đào tạo nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác quốc tế cho các nhà khoa học Việt Nam trong việc thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Đối tượng thụ hưởng của chương trình là các nhà nghiên cứu đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch kinh doanh cho các sản phẩm sáng tạo của mình.

Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 4-15/12/2017. Nhà khoa học, nhà sáng chế có nhu cầu, quan tâm đăng ký trực tuyến đề xuất ý tưởng trước 17h00 ngày 14/9/2017.

Bên cạnh đó, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ có tổ chức 2 buổi tư vấn và hướng dẫn ứng viên hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo tiêu chí của chương trình và giải đáp những thắc mắc có liên quan vào ngày 17/8/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngày 22/8/2017 tại Thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo nội dung Công văn số 409/PTTTDN-TTĐT ngày 01/8/2017 của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (đính kèm).

Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh kính chuyển thông tin đến các nhà khoa học, nhà sáng chế quan tâm tham gia chương trình.

Trân trọng kính chào./.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top