CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VẬT LIỆU SCAFFOLD

admin 5 Tháng Bảy, 2017

Thông tin chung:

  1. Tên sản phẩm: Công nghệ chế tạo vật liệu scaffold
  2. Thuộc lĩnh vực: Công nghệ vật liệu
  3. Tên tác giả/ nhóm tác giả: Huỳnh Đại Phú, Nguyễn Vũ Việt Linh, Nguyễn Trí Đăng, Nguyễn Quốc Dương, Lê Thái Minh Duy
  4. Thuộc đơn vị: Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Polyme và Compozit

Sản phẩm có lỗ trống từ 100-300micromet, thể tích 1-40 cm3

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top