Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2019

admin 21 Tháng Một, 2019

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Căn cứ Thông báo số 18/TB-SKHCN ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2019,

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM phổ biến rộng rãi thông báo trên đến các nhà khoa học trong đơn vị và gửi hồ sơ đề xuất, đặt hàng (theo quy định tại Thông báo trên)[1]về các địa chỉ sau:

  1. Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng, 35 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM để theo dõi.

Trân trọng./.

[1]Vui lòng tải về thông báo đính kèm

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top