Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

admin 13 Tháng Hai, 2019

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.

Căn cứ Công văn số 22/SKHCN-QLKH ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi thông tin đến các nhà khoa học trong đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký (theo quy định tại Công văn trên) về các địa chỉ sau trước ngày 30 tháng 5 năm 2019:

  1. Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi, Số 202A, Đường Trường Chinh, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi.
  2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM để theo dõi.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top