Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019

admin 6 Tháng Sáu, 2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Triển khai công văn số 1645/BKHCN-HTQT ngày 31/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019,

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi công văn trên đến các tổ chức, các nhà khoa học trong đơn vị để biết và đề xuất nhiệm vụ đặt hàng,

Hồ sơ đề xuất đặt hàng gửi về Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM trước ngày 11/6/2018 để xử lý tổng hợp và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị quan tâm và khẩn trương thực hiện.

Trân trọng./.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top