Đề xuất đề tài/dự án KH&CN thuộc Chương trình hợp tác KH&CN Việt Nam- Hàn Quốc

admin 4 Tháng Bảy, 2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Căn cứ Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) theo Nghị định thư thuộc Chương trình hợp tác KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc trên trang thông tin điện tử của Bộ KH&CN tại địa chỉ: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/12172/chuong-trinh-hop-tac-khcn-viet-nam—han-quoc–thong-bao-keu-goi-de-xuat-de-tai–du-an-khcn-theo-nghi-dinh-thu.aspx,

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi thông báo trên đến các nhà khoa học trong đơn vị quan tâm, chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và gửi đề cương đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư về Ban KH&CN, ĐHQG-HCM[1] trước ngày 13 tháng 7 năm 2017 để tổng hợp gửi đề xuất đến Bộ KH&CN.

Trân trọng./.

[1] Người phụ trách: Trần Thị Kim Yến, Ban KH&CN-ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, ĐT: (08) 37242160-1363, 0907 888 050, Fax: (08) 37242179,  email: ttkyen@vnuhcm.edu.vn

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top