Đề xuất nhiệm vụ khoa học tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

admin 15 Tháng Một, 2018

Căn cứ Công văn số 01/SKHCN-QLKH ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quãng Ngãi về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (đính kèm), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi công văn trên đến các tổ chức, nhà khoa học trong đơn vị biết và đăng ký tham gia đề xuất các nhiệm vụ.

Hồ sơ đăng ký gửi về các địa chỉ sau trước ngày 30/5/2018:

  1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: Đường Trường Chinh, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.38556005, fax: 0255.3824023.

  1. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM; điện thoại: 028.3724.2160, số nội bộ: 1363; email: btkchi@vnuhcm.edu.vn để theo dõi.

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top