Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập

admin 14 Tháng Sáu, 2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Chương trình 592), Bộ Khoa học và Công nghệ đã có thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592 tại công văn số 1621/BKHCN-TCCB ngày 31/5/2018 (đính kèm)

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị căn cứ các thông báo này hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592. Hồ sơ đề xuất vui lòng gửi trước ngày 20/6/2018 về địa chỉ: Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức Cán bộ), số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ chị Trần Thị Ngọc Hà, điện thoại: 024 35560615, email: tranha@most.gov.vn.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top