Đề xuất nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW

admin 4 Tháng Ba, 2019

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Triển khai Công văn số 6607/BTNMT-TCBHĐVN ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm2030, tầm nhìn đến năm 2045 (đính kèm), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi Nghị quyết trên đến các tổ chức, nhà khoa học trong đơn vị biết và tham gia đề xuất nhiệm vụ.

Nghị quyết trên đã khẳng định kinh tế biển, các vùng biển, ven biển đang trở thành động lực phát triển đất nước. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng được chú trọng. ĐHQG-HCM là trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu của khu vực phía Nam, ĐHQG-HCM cần tiên phong trong nghiên cứu và triển khai chiến lược trên. Vì vậy, ĐHQG-HCM rất mong  các nhà quản lý, khoa học tích cực tham gia Chương trình trên.

Mọi đề xuất nhiệm vụ (theo mẫu đính kèm) vui lòng gửi về Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM – Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM; điện thoại: 028.3724.2160, số nội bộ: 1367; thư điện tử: nttlien@vnuhcm.edu.vn; trước ngày 10 tháng 03 năm 2019.

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

Trân trọng kính chào./.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top