Đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình CNSH giai đoạn 2018-2020

admin 24 Tháng Một, 2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Căn cứ Công văn số 98/BNN-KHCN ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” và “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020” (đính kèm), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi công văn trên đến các tổ chức, nhà khoa học trong đơn vị biết và đăng ký tham gia đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ.

Hồ sơ đăng ký gửi về các địa chỉ sau trước ngày 28 tháng 02 năm 2018:

  1. Văn phòng thường trực Ban Điều hành Chương trình Công nghệ sinh học, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
  2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM;

Địa chỉ: Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM; điện thoại: 028.3724.2160, số nội bộ: 1363; email: btkchi@vnuhcm.edu.vn; để theo dõi

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện

Trân trọng./.

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top