Giới thiệu cá nhân, tập thể, công trình để công bố trong Sách vàng Sáng tạo VN

admin 2 Tháng Năm, 2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được công văn số 1560/BGDĐT-KHCNMT ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc giới thiệu cá nhân, tập thể, công trình sáng tạo KHCN để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của người Việt Nam, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Để kịp thời gian công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018 đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hội nghị tuyên dương “Người Việt Sáng tạo”, ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị giới thiệu các tập thể, cá nhân theo nội dung sau:
1. Đối với cá nhân, tập thể:
a. Đối tượng lựa chọn: các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế trong năm 2017.
b. Hồ sơ bao gồm: Công văn giới thiệu, đề nghị của đơn vị, bản sao giấy chứng nhận giải thưởng quốc tế trong năm 2017 do cơ quan tổ chức giải cấp và được đơn vị chủ quản xác nhận.
2. Đối với các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ (KH&CN):
a. Tiêu chí:
– Các công trình, giải pháp sáng tạo KH&CN đạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2018 (không xét các công trình, giải pháp đã công bố trên Sách vàng Sáng tạo các năm 2016, 2017;
– Có giá trị KH&CN hoặc giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đời sống.
b. Hồ sơ bao gồm:
– Công văn giới thiệu, đề nghị của đơn vị;
– Báo cáo tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo KH&CN đề nghị tuyển chọn theo mẫu đính kèm (Bản cứng và bản mềm);
– Báo cáo tóm tắt dài không quá 4 trang giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, lề trái 30mm, lề phải 20mm, lề trên 20mm, lề dưới 20mm, khoảng cách khổ 4mm, cách dòng 18mm (Bản cứng và bản mềm);
– Ảnh của tác giả/nhóm tác giả kích thước 9cmx12cm (Bản cứng và bản mềm);
– Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có) (Bản cứng và bản mềm);
– Videp clip về công trình, giải pháp (nếu có);
– Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng.
3. Thời hạn báo cáo: trước 17h00 ngày 14/5/2018 (tính theo dấu bưu điện).
4. Địa chỉ gửi: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (qua Ban Khoa học và Công nghệ), phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Bản mềm vui lòng gửi qua email: nhthong@vnuhcm.edu.vn.
Mọi thông tin xin liên hệ ThS. Ngô Hữu Thống, Ban KH&CN ĐHQG-HCM, điện thoại: 028-37242160, máy lẻ: 1366. Vui lòng tải biểu mẫu trong file đính kèm.
ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện đúng tiến độ.
Trân trọng./.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top