Góp ý Quyết định ban hành danh mục sản phẩm công nghệ được ưu tiên phát triển, chuyển giao và Danh mục các sản phẩm được khuyến khích phát triển

admin 14 Tháng Mười Hai, 2018

Kính gửi:  Các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được công văn số 3916/BKHCN-CNN ngày 07/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc góp ý Quyết định ban hành danh mục sản phẩm công nghệ được ưu tiên phát triển, chuyển giao và Danh mục các sản phẩm được khuyến khích phát triển.

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị căn cứ theo tình hình thực tế nhu cầu phát triển, chuyển giao sản phẩm công nghệ; tổ chức nghiên cứu văn bản dự thảo của Bộ KH&CN (đính kèm) và có ý kiến góp ý.

Văn bản góp ý vui lòng gửi về ĐHQG-HCM trước ngày 18/12/2018 qua email: nhthong@vnuhcm.edu.vn. Bản cứng vui lòng gửi về địa chỉ: Ban KH&CN ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, phụ trách: ThS. Ngô Hữu Thống, Điện thoại: 028-37242160 – ext: 1366.

Trân trọng./.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top