HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VƯỜN ƯƠM BẰNG LED CẤP NGUỒN TỪ PIN MẶT TRỜI

admin 5 Tháng Bảy, 2017

Thông tin chung:

  1. Tên sản phẩm: Hệ thống chiếu sáng vườn ươm bằng LED cấp nguồn từ pin mặt trời
  2. Thuộc lĩnh vực: Năng lượng
  3. Tên tác giả/ nhóm tác giả: Nguyễn Quang Nam
  4. Thuộc đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa

Hệ thống bao gồm dàn pin mặt trời, bộ điều khiển sạc có tích hợp thuật toán dò điểm công suất cực đại (MPPT), bộ ắc-quy lưu trữ, và bộ điều khiển LED hai màu (đỏ và xanh dương). Hệ thống này cung cấp ánh sáng liên tục cho vườn ươm, với tỷ lệ ánh sáng giữa hai màu xanh dương và đỏ có thể điều chỉnh được. Hệ thống trình diễn có công suất danh định của dàn pin mặt trời là 450 Wp, dung lượng lưu trữ danh định là 400 Ah tại 12 V, công suất danh định của bộ điều khiển ánh sáng là 100 W (hai bộ).

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top