Kế hoạch tổ chức hội thảo “công bố quốc tế trong lĩnh vực KHXH&NV tại Việt Nam”

admin 28 Tháng Mười Một, 2018

Trong những năm gần đây, các Trường Đại học ở Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng và đang đầu mạnhmẽđể thúc đẩy việc công bố khoahọc trên các tạp chí uy tín trên thế giới để xác định thương hiệu và vị thế của đơn vị trong hệ thống giáo dục đại học trên thế giới và trong nước. Điển hình là 2 trường Đại học công lập hàng đầu của Việt Nam là Đại học quốc gia Hà Nội (xếp hạng 801-1000) và Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (xếp hạng 701-750)  đã có thứ hạng trên bảng xếp hạng các Trường Đại học trên thế giới 2019 (QS World University Ranking), đó là niềm tự hào của nền giáo dục Việt Nam và còn là động lực phấn đấu của các Trường đại học trong nước trong quá trình phát triển, vươn lên khẳng định vị thế của mình trước nhu cầu đòi hỏi mạnh mẽ về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

 

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top