Khu công nghệ Phần mềm ITP và SIHUB hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng các cơ chế chính sách hợp tác giữa TP.HCM và các trường ĐH

admin 9 Tháng Năm, 2018

Theo Nghị định mới, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn trong nhiều nội dung đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ.

Ông Huỳnh Kim Tước, CEO SIHUB (phải) và PGS.TS Nguyễn Anh Thi, Giám đốc ITP ký kết hợp tác. Ảnh: Hà Thế An.

Khu công nghệ phần mềm, ĐH Quốc gia TP.HCM (ITP) và Saigon Innovation Hub (SIHUB), thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM vừa ký kết biên bản hợp tác trong hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, trong giai đoạn 5 năm từ 2018 đến 2022, hai bên sẽ cùng hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng các cơ chế chính sách hợp tác giữa TP.HCM và các trường ĐH nói chung, ĐH Quốc gia TP.HCM nói riêng.

Công việc của hai bên là hoạt động đào tạo về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đầu tư vào các phòng thí nghiệm dùng chung, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Các chương trình, hoạt động triển khai sắp tới của hai bên sẽ là hợp tác triển khai đào tạo về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo với Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho các giảng viên và cộng đồng khởi nghiệp. Đồng thời, xây dựng và triển khai quy chế phối hợp và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

ITP và SIHUB sẽ cùng xây dựng và triển khai Quy chế phối hợp liên kết nguồn lực thông tin khoa học công nghệ của TP.HCM và tổ chức các sự kiện tọa đàm, hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và vai trò của các cơ sở giáo dục ĐH trong quá trình này.

Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất (nếu cần), lãnh đạo hai bên gặp nhau để đánh giá việc thực hiện các nội dung hợp tác và có sự điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển trong giai đoạn mới.

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top