Liên hệ

admin 2 Tháng Năm, 2017

BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trưởng ban: PGS.TS. Lâm Quang Vinh
Tel: 08.37242160 – Ext:1365
Email: lqvinh@vnuhcm.edu.vn

Phó Trưởng ban: PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi
Tel: 08.37242160 – Ext:1368
Email: dhlchi@vnuhcm.edu.vn

Phó Trưởng ban: PGS.TS. Huỳnh Quyền
Tel: 08.37242160 – Ext:1367
Email: hquyen@vnuhcm.edu.vn

Phó Trưởng ban: PGS.TS. Từ Diệp Công Thành
Tel: 08.37242160 – Ext:1369
Email: tdcthanh@vnuhcm.edu.vn

Phòng chuyên viên
Tel: 08.37242160 – Ext: 1362 – 1363 – 1364 – 1366;       Fax: 08.37242179

SƠ ĐỒ 

 

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top