Mời tổ chức, cá nhân khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long

admin 28 Tháng Sáu, 2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Căn cứ Thông báo số 365/TB-SKHCN ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Vĩnh Long về việc thông báo mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long,

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM phổ biến rộng rãi Thông báo trên đến các nhà khoa học trong đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn về các địa chỉ sau trước ngày 28 tháng 7 năm 2017:

  1. Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long, số 111 đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 0703. 827201, fax: 0703.824014, email: qlkhvinhlong2012@gmail.com.
  2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM[1] để theo dõi.

Trân trọng./.

[1] Người phụ trách: Trần Thị Kim Yến, Ban KH&CN-ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, ĐT: (08) 37242160-1363, 0907 888 050, Fax: (08) 37242179,  email: ttkyen@vnuhcm.edu.vn

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top