ORGANOCLAY BỀN NHIỆT

admin 5 Tháng Bảy, 2017

Thông tin chung:

 1. Tên sản phẩm: Organoclay bền nhiệt
 2. Thuộc lĩnh vực: Công nghệ vật liệu
 3. Tên tác giả/ nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Niếu, Hoàng Xuân Tùng, Chế Đông Biên
 4. Thuộc đơn vị: Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Polyme và Compozit
 5. Xuất xứ: Sản phẩm của đề tài vườn ươm: Nghiên cứu chế tạo organoclay từ khoáng sét montmorillonite và muối diamine thơm ứng dụng cải thiện một số tính chất của bismaleimide.

Organoclay bền nhiệt được tổng hợp bằng phương pháp trao đổi ion với các tính chất:

 • d001 = 14.81 Ao
 • Độ bền nhiệt > 200 độ C

 

 • 2337691
  Hôm nay :
  Visit Yesterday :
 • Top