PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÍCH HỢP SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG TRONG DỆT MAY (TEXTILE & APPAREL TOTAL SOLUTION – T&A TOTAL SOLUTION)

admin 5 Tháng Bảy, 2017

Thông tin chung:

  1. Tên sản phẩm: Phát triển giải pháp quản lý tích hợp sản xuất theo đơn đặt hàng trong dệt may (Textile & Apparel Total Solution – T&A Total Solution)
  2. Thuộc lĩnh vực: Cơ khí – Tự động hóa
  3. Tên tác giả/ nhóm tác giả: ThS Nguyễn Trí Dũng và ThS Bùi Thị Kim Dung
  4. Thuộc đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa

Sản phẩm gồm:

– Phầm mềm Textile & Apparel Total Solution (T&A Total Solution);

– Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm T&A Total Solution.

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top