PIN MẶT TRỜI CHẤT NHẠY QUANG VÀ VẬT LIỆU HỒ IN LỤA TiO2 CHẾ TẠO DSC

admin 5 Tháng Bảy, 2017

 THÔNG TIN CHUNG

Tên sản phẩm: Pin mặt trời chất màu nhạy quang (DSC) và vật liệu hồ in lụa TiO2 chế tạo DSC

Thuộc tính lĩnh vực: Vật liệu, Năng lượng

Tên tác giả/ nhóm tác giả: Nguyễn Thị Phương Thoa, Nguyễn Thái Hoàng, Lâm Quang Vinh, Nguyễn Tuyết Phương, Lê Văn Nghiêm, Võ Thanh Long

Thuộc đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG SẢN PHẨM

 • Pin mặt trời chất nhạy quang DSC:

Pin có bề mặt hoạt động hình tròn, diện tích 0,5 cm2 hoặc 1 cm2 (hình 1).

Cấu tạo của pin gồm 03 thành tố chính:

 • Anod quang: Màng TiO2 có độ dày khoảng 8 – 10 mm phủ trên thủy tinh dẫn điện FTO, phân tử chất nhạy màu (N719) được gắn trên bề mặt các hạt TiO2 kích thước <30 nm.
 • Catod: Lớp xúc tác điện hóa Pt phủ trên thủy tinh dẫn FTO
 • Chất điện ly: Cặp oxi hóa khử I2/I3 hòa tan trong dung môi hữu cơ

Thông số tính năng của pin:

 • Mật độ dòng ngắn mạch tại Jsc =15 – 18 mA/cm2
 • Thế mạch hở Voc = 0,7 – 0,8 V
 • Hiệu suất chuyển đổi quang – điện h = 4 – 6 %

 

 • Hồ in lụa TiO2

Hồ in lụa TiO2 được tổng hợp gồm hai thành phần:

– TiO2: Tinh thể nano TiO2, kích thước 20 – 30 nm từ Degussa P25 phối trộn với hạt nanoTiO2 kích thước 8 -10 nm tổng hợp bằng phương pháp solgen.

– Chất phân tán: Thành phần chính là terpinol và các phụ gia ethylcellulose, Triton X.

Hồ in lụa phù hợp cho cở lưới in 90T, mỗi lớp in có độ dày khoảng 4- 6 mm. Diện tích bề mặt riêng của TiO2 sau khi nung ở 450oC khoảng 110 m2/g.

 • 2337691
  Hôm nay :
  Visit Yesterday :
 • Top