PTN Trọng điểm ĐHQG Công nghệ Sinh học Phân tử

admin 13 Tháng Sáu, 2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: MOLECULAR BIOTECHNOLOGY LABORATORY

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Lĩnh vực hoạt động của PTN

 • Công nghệ Sinh học Phân tử: Công nghệ Vi sinh, Công nghệ gen, Protein tái tổ hợp, mô hình tế bào động vật cho nghiên cứu bệnh
 • Công nghệ Sinh học Thực vật: Nuôi cấy mô thực vật, chuyển gen, tách chiết hợp chất thứ cấp từ thực vật, sử dụng marker phân tử trong chọn giống thực vật

Những hướng nghiên cứu chính tại PTN

 • Phát triển các hệ thống biểu hiện gen trong E. coli và B. subtilis; sản xuất và ứng dụng protein tái tổ hợp để phát triển các sinh phẩm xét nghiệm, vắc xin, thuốc; phát triển các hệ thống biểu hiện protein trên bề mặt tế bào để ứng dụng làm vắc xin, enzyme
 • Phát triển các hệ thống biểu hiện gen trong S. cerevisia, P. pastoris và tế bào Chinese Hamster Ovary; sản xuất và ứng dụng protein tái tổ hợp để phát triển các sinh phẩm xét nghiệm, vắc xin, thuốc; phát triển các hệ thống biểu hiện protein trên bề mặt tế bào để ứng dụng làm vắc xin, enzyme
 • Phát triển và ứng dụng các dạng đột biến ruồi giấm Drosophila melanogaster trong nghiên cứu bệnh di truyền ở người, sàng lọc thuốc; nghiên cứu sinh học phân tử eukaryote bằng mô hình ruồi giấm
 • Phát triển và ứng dụng các công cụ Tin Sinh học trong nghiên cứu Công nghệ Sinh học: xây dựng các cơ sở dữ liệu protein; dự đoán epitope và phát triển vaccine phòng các bệnh virus ở người; mô phỏng phân tử protein và ứng dụng trong cải thiện đặc tính, chức năng của protein
 • Ứng dụng công nghệ nuôi cấy tế bào, nuôi cấy rễ tơ trong nhân sinh khối nguyên liệu TV (biomass) nhằm thu nhận các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học phục vụ cho các ngành công nghiệp khác (thực phẩm, mỹ phẩm, y dược,…)
 • Nghiên cứu sự tương tác giữa vi sinh vật và thực vật để tạo ra các sản phẩm kích thích sự tăng trưởng ở thực vật.
 • Nghiên cứu sự chuyển gen ở thực vật hướng đến tạo ra cây trồng chuyển gen có đặc tính tốt.

Nghiên cứu tìm các marker phân tử nhằm đặc trưng hóa giống cấy trồng 

 • 2337691
  Hôm nay :
  Visit Yesterday :
 • Top