PTN Trọng điểm ĐHQG Công nghệ và Chất lượng môi trường

admin 13 Tháng Sáu, 2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND QUALITY LABORATORY

Cơ quan chủ trì: Viện Môi trường và Tài nguyên

Lĩnh vực hoạt động của PTN: Đào tạo, NCKH CGCN, hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực Môi trường và Tài nguyên

Những hướng nghiên cứu chính tại PTN:

  • Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trình độ cao.
  • Nghiên cứu triển khai, ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi, mang tính đột phá trong lĩnh vực chuyên ngành.
  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top