PTN Trọng điểm ĐHQG Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

admin 13 Tháng Sáu, 2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: LABORATORY OF STEM CELL RESEARCH AND APPLICATION

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Lĩnh vực hoạt động của PTN

 • PTN Tế bào gốc là PTN chuyên đề chuyên sâu trong nghiên cứu và phát triển các công nghệ ứng dụng tế bào gốc trong lĩnh vực y học, dược học, mĩ phẩm, nông nghiệp.
 • Về y học, PTN tập trung nghiên cứu chuyên sâu các cơ chế biệt hoá, tăng sinh và biến đổi của tế bào gốc trong sinh lý bình thường và bệnh lý để hướng đến y học tái tạo, và điều trị ung thư.
 • Về dược học, PTN phát triển các quy trình công nghệ sàng lọc đánh giá các thuốc, hoá chất ứng viên tác động lên tế bào gốc, tế bào gốc ung thư.
 • Về mĩ phẩm, PTN nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dựa trên tế bào gốc để ứng dụng trong giải phẫu thẩm mĩ, chống lão hoá.
 • Về nông nghiệp, PTN tập trung nghiên cứu phát triển công nghệ, kĩ thuật biến đổi gen, nâng cao năng suất và chất lượng động vật, nhân bản vô tính bảo tồn động vật.

Những hướng nghiên cứu chính tại PTN

 • Nghiên cứu chuyên sâu các cơ chế biệt hoá, tăng sinh và biến đổi của tế bào gốc trong sinh lý bình thường và bệnh lý để hướng đến y học tái tạo, và điều trị ung thư.
 • Phát triển các quy trình công nghệ sàng lọc đánh giá các thuốc, hoá chất ứng viên tác động lên tế bào gốc, tế bào gốc ung thư.
 • Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dựa trên tế bào gốc để ứng dụng trong giải phẫu thẩm mĩ, chống lão hoá.
 • Nghiên cứu phát triển công nghệ, kĩ thuật biến đổi gen, nâng cao năng suất và chất lượng động vật, nhân bản vô tính bảo tồn động vật.
 • 2337691
  Hôm nay :
  Visit Yesterday :
 • Top