PTN Trọng điểm ĐHQG Phân tích trung tâm

admin 13 Tháng Sáu, 2017

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: CENTRAL LABORATORY FOR ANALYSIS

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Lĩnh vực hoạt động của PTN

 • Chủ nhiệm và tham gia các đề tài thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và Sở KH&CN TP.HCM quản lý
 • Hỗ trợ hoạt động đào tạo của các Khoa trong Trường, hoạt động nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu thuộc ĐHQG-HCM và các đại học, viện nghiên cứu khác của cả nước
 • Đào tạo, chuyển giao quy trình phân tích
 • Hợp tác với các nhóm nghiên cứu ở nước ngoài trong lĩnh vực hóa phân tích

Những hướng nghiên cứu chính tại PTN

 • Hóa dược: nghiên cứu cấu trúc, hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên
 • Hóa phân tích: phát triển các phương pháp phân tích cho các phân tử nhỏ, đặt trọng tâm vào các phân tử sinh học như protein, peptid… ; quan trắc môi trường
 • Vật liệu tiên tiến: tổng hợp vật liệu dùng cho hóa phân tích như pha tĩnh của sắc ký lỏng, màng lọc polymer
 • 2337691
  Hôm nay :
  Visit Yesterday :
 • Top