Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KHCN trong ĐHQG-HCM

admin 14 Tháng Năm, 2017
Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo ban hành quy định về việc tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) trong ĐHQG-HCM kèm theo quyết định số193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012.

Đính kèm

  • 1008492
    Hôm nay : 93
    Visit Yesterday : 79
    Tổng : 1008492
  • Top