SỢI DỨA DẠI ĐÃ QUA XỬ LÝ

admin 5 Tháng Bảy, 2017

Thông tin chung:

 1. Tên sản phẩm: Sợi dứa dại đã qua xử lý
 2. Thuộc lĩnh vực: Công nghệ vật liệu
 3. Tên tác giả/ nhóm tác giả: Nguyễn Đắc Thành, Nguyễn Hoàng Dương, Thái Thành Tín, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Anh Tú, Ngô Minh Đức
 4. Thuộc đơn vị: Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Polyme và Compozit
 5. Xuất xứ: Sản phẩm của đề tài: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu polyme compozit gia cường bằng sợi sisal (dứa dại).

Sợi dứa dại tự nhiên được xử lý với quy trình hoàn chỉnh đạt được tính chất:

 • Hàm lượng lignin < 2%
 • Độ kết tinh > 75%

Bao gồm các dạng bán thành phẩm như:

 • Sợi liên tục
 • MAT
 • Bột.

 

 • 2337691
  Hôm nay :
  Visit Yesterday :
 • Top